Kultura i cywilizacja francuska

Na zajęciach nauczysz się pięknego i praktycznego języka francuskiego i jednocześnie poznasz kulturę kraju Moliera.

Francja to kolebka wielu europejskich myślicieli, pisarzy, artystów, wynalazców i twórców nowych kierunków w kulturze i sztuce, a związki pomiędzy Polską i Francją są wyryte złotymi zgłoskami na kartach naszej wspólnej historii.

Chcemy poprzez naukę i zabawę te związki przybliżać i wzmacniać.