Dyplomy DELF, DELF PRO i DALF

(Diplôme d’études en langue française) 

Szkoła przygotowuje do egzaminów DELF, DELF Pro i DALF.

Są to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poświadczają kompetencje językowe osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka francuskiego.

DELF Pro jest odmianą dyplomu z języka francuskiego (DELF), wydawanego przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawanego na świecie i ważnego bezterminowo.

DELF Pro potwierdza umiejętność interakcji w języku francuskim w życiu zawodowym.

Może otworzyć drzwi na studia we Francji czy drzwi do kariery zawodowej. Ułatwia mobilność zawodową oraz pracę w środowisku francuskojęzycznym.

Kompetencje zdającego są oceniane na podstawie zadań odnoszących się do wszystkich zwyczajnych sytuacji występujących w życiu zawodowym.

Egzaminy DELF, DELF Pro i DALF są przeprowadzane na różnych poziomach i dostosowane do kandydatów w różnym wieku i wykonujących różne zawody.

Na jakim poziomie można zdawać egzaminy?

DELF tout public

Diplôme d’études en langue française

Public: adultes

Niveaux évalués: A1 à B2

DELF Prim

Diplôme d’études en langue française

Public: enfants scolarisés au niveau de l’enseignement (7 à 12 ans)

Niveaux évalués: A1.1, A1, A2

DELF tout public

Diplôme d’études en langue française

Public: adolescents dans l’enseignement scolaire (12 à 17 ans)

Niveaux évalués: A1 à B2

DELF Prim

Diplôme d’études en langue française

Public: adolescents dans l’enseignement scolaire (12 à 17 ans)

Niveaux évalués: A1 à B2

DELF Pro

Diplôme d’études en langue française “option professionnelle”

Public: personnes ayant pour objectif une insertion ou une promotion professionnelle en France ou en milieu francophone

Niveaux évalués: A1 à B2

DALF

Diplôme approfondi de langue française

Public: adultes en situation universitaire ou professionnelle – tout public

Niveaux évalués: C1 et C2

Poziomy nauczania

(Diplôme d’études en langue française) 
Utilisateur débutant
A1

Rozumie i potrafi mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu. Przedstawić się, przedstawić kogoś, postawić pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania.

Utilisateur débutant
A2

Rozumie i potrafi porozumieć się w najprostszych sytuacjach życia codziennego, zna obiegowe formuły grzecznościowe oraz może uczestniczyć w rozmowach o charakterze banalnym, bieżącym

Utilisateur indépendant
B1

Rozumie i potrafi sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu, we Francji lub kraju frankofońskim.

Utilisateur indépendant
B2

Rozumie i potrafi uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Czuje się swobodnie w wymianach towarzyskich i jest zdolny sam poprawiać własne błędy językowe

Utilisateur expérimenté
C1

Posiada biegłość językowa, która pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujecie bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii. Wypowiedzi są jasne, formułowane bez wahania. Ich biegłość i poprawność gramatyczna świadczy o dobrym opanowaniu struktur językowych.

Utilisateur expérimenté
C2

Znajomość języka francuskiego odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

Egzaminy można zdawać m.in. w Instytucie Kultury Francuskiej w Warszawie.