Zajęcia dla dzieci w wieku 9-14 lat, w grupach, do pięciu osób, lub indywidualnie.

Zajęcia grupowe m.in. w Szkole Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach.

Zajęcia w terminach do ustalenia indywidualnie.