Z pośród  zalecanych przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych ( CENTRE INTERNATIONAL  D’ÉTUDES  PÉDAGOGIQUES – CIEP) pomocy dydaktycznych, wybraliśmy najlepsze i najnowocześniejsze metody nauczania, które umożliwią przygotowanie uczniów na  poszczególne poziomy znajomości  języka francuskiego w sposób pozwalający na rozwijanie kompetencji językowych odpowiadających poziomowi zdefiniowanemu zgodnie z wytycznymi Rady Europy, przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Centre Européen Commun de Référence pour les Langues – CECRL).

  • Metoda FLE  (Français langue etrangère) dla dzieci
  • Metoda FLE (Français langue etrangère) dla młodzieży
  • Metoda FLE (Français langue etrangère) dla dorosłych

Nasze spotkania będą wspierane programem autorskim opracowanym w oparciu o metody stosowane w Centrum Cywilizacji Francuskiej przy Paryskiej Sorbonie.