Sposób prowadzenia zajęć

  • praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, CD i video,
  • odgrywanie scenek sytuacyjnych,
  • stymulowanie rozmów/debat,
  • rozmowy w podgrupach,
  • analizowanie własnych wypowiedzi,
  • gry i zabawy językowe

W nauczaniu języka obcego – obok konieczności rozwijania wszystkich sprawności językowych poprzez stosowanie ćwiczeń w  mówieniu, czytaniu, pisaniu, rozwijania zasobu słownictwa i uczenia zasad fonetyk i gramatyki – niezmiernie ważnym czynnikiem jest tworzenie obcojęzycznej atmosfery, która umożliwia porozumiewanie się w języku obcym.

Pomocną rolę odgrywają tu gry i zabawy, które mają też znaczący wpływ na budowanie poczucia własnej wartości, uczą prawidłowej komunikacji.

Celem gier jest odprężenie uczniów, integracja grup, przyswajanie pewnych umiejętności, osiągnięcie porozumienia między dziećmi nieśmiałymi, które potrzebują dodatkowych wzmocnień.